Katarzyna Kobropreviousnext


INTERACTIVE: Kompozycje przestrzenne / Spatial Compositions

Kompozycja przestrzenna (1) / Spatial Composition (1) TOS 75
TOS 75 Kompozycja przestrzenna / Spatial Composition
Kompozycja przestrzenna (2) / Spatial Composition (2) TOS 75
TOS 75 Kompozycja przestrzenna (3) / Spatial Composition (3)
Kompozycja przestrzenna / Spatial Composition TOS 75
TOS 75 Kompozycja przestrzenna / Spatial Composition
Kompozycja przestrzenna (4) / Spatial Composition (4) TOS 75
TOS 75 Kompozycja przestrzenna (5) / Spatial Composition (5)
Kompozycja przestrzenna (6) / Spatial Composition (6) TOS 75
TOS 75 Kompozycja przestrzenna (7) / Spatial Composition (7)
Kompozycja przestrzenna (8) / Spatial Composition (8) TOS 75
TOS 75 Kompozycja przestrzenna (9) / Spatial Composition (9)
 LIVE CAMERA
PRZED OTWARCIEM BEFORE OPENING

OD AUTORÓW
DLACZEGO KOBRO
BIOGRAFIA
PRACE

FROM AUTHORS
WHY KOBRO
BIOGRAPHY
WORKS

I N T E R A C T I V E
AKTY
MODEL QTVR
KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE

NUDES
MODEL QTVR
SPATIAL COMPOSITIONS

KOMPOZYCJA MUZYCZNA

KOMUNIKATY MUZEUM SZTUKI
MEDIA O WYSTAWIE

MUSIC COMPOSITION

MUZEUM SZTUKI ANNOUNCEMENTS
MEDIA ABOUT EXHIBITIONPROJECT AUTHORS: MAGA DONAJSKI & JULO DONAJSKI - D'DG KOBRO'S HOME PAGE