Katarzyna Kobro

Kompozycja muzyczna Jacka Grudnia, dedykowana Katarzynie Kobro, skomponowwana specjalnie na wystawę:


Music composition by Jacek Grudzien, dedicated to Katarzyna Kobro, composed esspecialy for this exhibition:


QuickTime format (*.mov) (270 kB):

AudioFile format (*.aif) (270 kB):


Kopiowanie na dysk / Downloading to the disk:

QuickTime Movie (mov)   Audio File Music (aif)   Sun Audio File (au)

 LIVE CAMERA
PRZED OTWARCIEM BEFORE OPENING

OD AUTORÓW
DLACZEGO KOBRO
BIOGRAFIA
PRACE

FROM AUTHORS
WHY KOBRO
BIOGRAPHY
WORKS

I N T E R A C T I V E
AKTY
MODEL QTVR
KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE

NUDES
MODEL QTVR
SPATIAL COMPOSITIONS

KOMPOZYCJA MUZYCZNA

KOMUNIKATY MUZEUM SZTUKI
MEDIA O WYSTAWIE

MUSIC COMPOSITION

MUZEUM SZTUKI ANNOUNCEMENTS
MEDIA ABOUT EXHIBITIONPROJECT AUTHORS: MAGA DONAJSKI & JULO DONAJSKI - D'DG KOBRO'S HOME PAGE