Katarzyna KobroKatarzyna Kobro. Akty.

 

Katarzyna Kobro. Nudes.

  Wystawa ze zbiorów Niki Strzemińskiej.
  Autorzy wystawy: Maga Donajski i Juliusz Donajski - Cyfrowa Galeria Donajskich (D'DG).

 

  Exhibition from the collection of Nika Strzeminska.
  Exhibition Authors: Maga Donajski and Juliusz Donajski - Donajskis' Digital Gallery (D'DG).KOBRO ON-LINE

 

KOBRO ON-LINE

  Przygotowanie graficzne dzieł Katarzyny Kobro: Maga Donajski
  HTML: Julo Donajski.

 

  Graphic preparation of Katarzyna Kobro's works: Maga Donajski
  HTML: Julo Donajski.  Galeria pragnie podziękowć serdecznie Nice Strzemińskiej za jej współpracę i życzliwość

 

  Gallery would like to thanks to Nika Strzeminska for her collaboration and friendliness.

 LIVE CAMERA
PRZED OTWARCIEM BEFORE OPENING

OD AUTORÓW
DLACZEGO KOBRO
BIOGRAFIA
PRACE

FROM AUTHORS
WHY KOBRO
BIOGRAPHY
WORKS

I N T E R A C T I V E
AKTY
MODEL QTVR
KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE

NUDES
MODEL QTVR
SPATIAL COMPOSITIONS

KOMPOZYCJA MUZYCZNA

KOMUNIKATY MUZEUM SZTUKI
MEDIA O WYSTAWIE

MUSIC COMPOSITION

MUZEUM SZTUKI ANNOUNCEMENTS
MEDIA ABOUT EXHIBITIONPROJECT AUTHORS: MAGA DONAJSKI & JULO DONAJSKI - D'DG KOBRO'S HOME PAGE