Katarzyna Kobro


MEDIA O NASZEJ WSTAWIE
D'DG

Sygnały Dnia PR 1, Czwartek 2 kwietnia 1998, g. 7.50

Gazeta Wyborcza, Pi±tek 3 kwietnia 1998, s. 2
Internet
"Wirtualna sztuka Kobro"

Życie, Czwartek 2 kwietnia 1998, s. 8
Sandra Wilk "W cyberprzestrzeni"

Kawa czy Herbata TVP 1, ¦roda 8 kwietnia 1998, g. 6.50

Polityka, nr 15 (2136) 11 kwietnia 1998, s. 52
W GALERII
Piotr Sarzyński "Wirtualna Kobro"
 LIVE CAMERA
PRZED OTWARCIEM BEFORE OPENING

OD AUTORÓW
DLACZEGO KOBRO
BIOGRAFIA
PRACE

FROM AUTHORS
WHY KOBRO
BIOGRAPHY
WORKS

I N T E R A C T I V E
AKTY
MODEL QTVR
KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE

NUDES
MODEL QTVR
SPATIAL COMPOSITIONS

KOMPOZYCJA MUZYCZNA

KOMUNIKATY MUZEUM SZTUKI
MEDIA O WYSTAWIE

MUSIC COMPOSITION

MUZEUM SZTUKI ANNOUNCEMENTS
MEDIA ABOUT EXHIBITIONPROJECT AUTHORS: MAGA DONAJSKI & JULO DONAJSKI - D'DG KOBRO'S HOME PAGE