100 Rocznica Katarzyna Kobro
Kwadrat
Portret
Konstrukcja Wiszaca
Tekxt 01
Tekxt 02LIVE CAMERA
PRZED OTWARCIEM BEFORE OPENING

OD AUTORÓW
DLACZEGO KOBRO
BIOGRAFIA
PRACE

FROM AUTHORS
WHY KOBRO
BIOGRAPHY
WORKS

I N T E R A C T I V E
AKTY
QTVR MODEL
KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE

NUDES
QTVR MODEL
SPATIAL COMPOSITIONS

KOMPOZYCJA MUZYCZNA

KOMUNIKATY MUZEUM SZTUKI
MEDIA O WYSTAWIE

MUSIC COMPOSITION

MUZEUM SZTUKI ANNOUNCEMENTS
MEDIA ABOUT EXHIBITIONAutorzy projektu: Maga Donajski & Julo Donajski - D'DG 02.04.98