Katarzyna Kobro


KOMUNIKATY MUZEUM SZTUKI W ŁODZI
Muzeum Sztuki w Lodzi

Łódź, 7 kwietnia 1998 r.

21 października 1998 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi zostanie otwarta wystawa jubileuszowa "Katarzyna Kobro (1898-1951). W setną rocznicę urodzin". Będzie to pierwszy pokaz wszystkich zachowanych dzieł Artystki, która już w latach 20. naszego stulecia dokonała rewolucyjnego przełomu w pojmowaniu rzeźby - "zburzyła pojęcie rzeźby jako bryły". Ekspozycji towarzyszyć będzie obszerny katalog sumujący nasz aktualny stan wiedzy na temat życia i twórczości Katarzyny Kobro.

Oczekujemy, iż planowana w dniach 22 i 23 października sesja naukowa rozwinie niezbędny dyskurs wokół pionierskiego dzieła Katarzyny Kobro.

Inicjując i organizując awizowane wydarzenia Muzeum Sztuki w Łodzi pragnie spełnić swą powinność wobec Artystki i Osoby - jako instytucja, której powierzyła cały swój najważniejszy dorobek artystyczny, i - jako spadkobierca idei Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy "a.r.", którą wraz z Władysławem Strzemińskim oraz Henrykiem Stażewskim współtworzyła.

Wystawa, sesja i towarzyszące publikacje Muzeum Sztuki, w naszym zamyśle, stać się winny kulminacyjnym punktem obchodów stulecia urodzin Artystki, realizowanych pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Muzeum Sztuki w Łodzi
ul. Więckowskiego 36
90-734 Łódź
 LIVE CAMERA
PRZED OTWARCIEM BEFORE OPENING

OD AUTORÓW
DLACZEGO KOBRO
BIOGRAFIA
PRACE

FROM AUTHORS
WHY KOBRO
BIOGRAPHY
WORKS

I N T E R A C T I V E
AKTY
MODEL QTVR
KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE

NUDES
MODEL QTVR
SPATIAL COMPOSITIONS

KOMPOZYCJA MUZYCZNA

KOMUNIKATY MUZEUM SZTUKI
MEDIA O WYSTAWIE

MUSIC COMPOSITION

MUZEUM SZTUKI ANNOUNCEMENTS
MEDIA ABOUT EXHIBITIONPROJECT AUTHORS: MAGA DONAJSKI & JULO DONAJSKI - D'DG KOBRO'S HOME PAGE