Katarzyna Kobropreviousnext

TOS 75 TOS 75 - struktura / TOS 75 - structure, 1925, zaginiona / lost
prawdopodobnie drewno, metal,korek, szkło / probably wood, metal, cork, glass
Konstrukcja wisząca (1) / Suspended Construction (1) , 1921, zaginiona / lost, rekonstrukcja / reconstruction 1972, żywica epoksydowa, włókno szklane, drewno, metal / epoxide resin, fibre-glass, wood, metal, 20 x 40 x 40 cm, Muzeum Sztuki, Łódź TOS 75
TOS 75 Konstrukcja wisząca (2) / Suspended Construction (2) , 1921/22, zaginiona / lost, rekonstrukcja / reconstruction 1971, stal / steel, 40 x 30 x 30 cm (26.5 x 39.6 x 28.6), Muzeum Sztuki, Łódź
Rzeźba abstrakcyjna (1) / Abstract Sculpture (1) , 1924, szkło, metal, drewno, malowana / glass, metal, wood, painted, 72 x 17.5 x 15.5 cm, Muzeum Sztuki, Łódź TOS 75
TOS 75 Rzeźba abstrakcyjna (2) / Abstract Sculpture (2) , ok. / ca 1924, zaginiona / lost, rekonstrukcja / reconstruction 1972, aluminium, drewno, malowana / aluminium, wood, painted, 70 x 28 x 21 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
Rzeźba abstrakcyjna (3) / Abstract Sculpture (3) , ok. / ca 1924, zaginiona / lost, rekonstrukcje / reconstructions 1972 i / and 1976, szkło, metal, drewno, malowana / glass, metal, wood, painted, 65 x 24 x 22 cm, Muzeum Sztuki, Łódź TOS 75
TOS 75 Rzeźba przestrzenna (1) / Spatial Sculpture (1) , 1925, częściowa rekonstrukcja / partly reconstructed 1967, drewno, stal, malowana / wood, steel, painted, 50 x 78 x 56 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
Rzeźba przestrzenna (2) / Spatial Sculpture (2) , 1926, zaginiona / lost, prawdopodobnie drewno, metal / probably wood, metal TOS 75
TOS 75 Rzeźba przestrzenna (3) / Spatial Sculpture (3) , 1926, stal, malowana, biała / steel, painted, white, 50 x 50 x 25 cm, własność prywatna / private collection
Kompozycja przestrzenna (1) / Spatial Composition (1) , 1925, stal, malowana, biała / steel, painted, white, 14 x 53.5 x 39.5 cm, Muzeum Sztuki, Łódź TOS 75
TOS 75 Kompozycja przestrzenna / Spatial Composition , ok. / ca. 1927-31, stal, malowana / steel, painted, 31.8 x 60.3 x 26.2 cm, własność prywatna / private collection
Kompozycja przestrzenna (2) / Spatial Composition (2) , 1928, stal, malowana, biało-czrno-szara / steel, painted, white-black-grey, 50 x 50 x 50 cm, Muzeum Sztuki, Łódź TOS 75
TOS 75 Kompozycja przestrzenna (3) / Spatial Composition (3) , 1928, stal, malowana, biała / steel, painted, white, 40 x 64 x 40 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
Kompozycja przestrzenna / Spatial Composition , ok. / ca. 1928, stal, malowana / steel, painted, 44.8 x 44.8 x 46.7 cm, Centre Georges Pompidou, Paris TOS 75
TOS 75 Kompozycja przestrzenna / Spatial Composition , ok. / ca. 1928, blacha żelazna, malowana, biała / iron sheet, painted, white, 60.4 x 47.9 x 25.5 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
Kompozycja przestrzenna (4) / Spatial Composition (4) , 1929, stal, malowana, kolorowa / steel, painted, colourfull, 40 x 64 x 40 cm, Muzeum Sztuki, Łódź TOS 75
TOS 75 Kompozycja przestrzenna (5) / Spatial Composition (5) , 1929, stal, malowana, biała / steel, painted, white, 25 x 64 x 40 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
Kompozycja przestrzenna (6) / Spatial Composition (6) , 1931, stal, malowana, kolorowa / steel, painted, colourfull, 64 x 25 x 15 cm, Muzeum Sztuki, Łódź TOS 75
TOS 75 Kompozycja przestrzenna (7) / Spatial Composition (7) , 1931, zaginiona / lost, rekonstrukcja / reconstruction 1973, 4 niesygnowane egzemplarze / 4 unsigned replics, stal, malowana, biała / steel, painted, white, 12 x 64 x 16 cm, 1 egzemplarz w / 1 replica in Muzeum Sztuki, Łódź
Kompozycja przestrzenna (8) / Spatial Composition (8) , 1932, stal, malowana, biała / steel, painted, white, 10 x 24 x 15 cm, Muzeum Sztuki, Łódź TOS 75
TOS 75 Kompozycja przestrzenna (9) / Spatial Composition (9) , 1933, stop miedzi ze srebrem, malowana, biało-szara / cupprum with silwer, painted, white-grey, 15.5 x 35 x 19 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
Akt (1) / Nude (1)
1925-30, gips / plaster, 22 x 13 x 19 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
TOS 75
TOS 75 Akt (2) / Nude (2)
1925-30, gips / plaster, 28 x 17 x 32 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
Akt (3) / Nude (3)
1925-30, gips / plaster, 19 x 21 x 18 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
TOS 75
TOS 75 Akt (4) / Nude (4)
przed / before 1935, zaginiona / lost, prawdopodobnie gips / probably plaster
Akt (5) / Nude (5)
przed / before 1936, zaginiona / lost, prawdopodobnie gips / probably plaster
TOS 75
TOS 75 Akt (6) / Nude (6)
1948, gips / plaster, 25 x 22.51 x 19 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
Akt stojący / Standing Nude
1948, gips / plaster, 47 x 14.5 x 10.5 cm, własność prywatna / private collection
TOS 75
TOS 75 Akt kobiecy / Female Nude
1948, gips / plaster, 29 x 23.5 x 29 cm, własność prywatna / private collection
Akt dziewczęcy / Girlish Nude
1948, gips / plaster, 21.5 x 29 x 22 cm, własność prywatna / private collection
TOS 75
TOS 75 Kompozycja abstrakcyjna / Abstract Composition , ok. / ca. 1924
szkło malowane / painted glass, 24 x 32 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
 LIVE CAMERA
PRZED OTWARCIEM BEFORE OPENING

OD AUTORÓW
DLACZEGO KOBRO
BIOGRAFIA
PRACE

FROM AUTHORS
WHY KOBRO
BIOGRAPHY
WORKS

I N T E R A C T I V E
AKTY
MODEL QTVR
KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE

NUDES
MODEL QTVR
SPATIAL COMPOSITIONS

KOMPOZYCJA MUZYCZNA

KOMUNIKATY MUZEUM SZTUKI
MEDIA O WYSTAWIE

MUSIC COMPOSITION

MUZEUM SZTUKI ANNOUNCEMENTS
MEDIA ABOUT EXHIBITIONPROJECT AUTHORS: MAGA DONAJSKI & JULO DONAJSKI - D'DG KOBRO'S HOME PAGE