Katarzyna Kobropreviousnext



rzp 1

Rzeźba przestrzenna (1) / Spatial Sculpture (1), 1925
częściowa rekonstrukcja / partly reconstructed 1967, drewno, stal, malowana / wood, steel, painted, 50 x 78 x 56 cm, Muzeum Sztuki, Łódź

Wizualizacja na podstawie reprodukcji w: K.Kobro i W.Strzemiński "Kompozycja przestrzeni. Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego", Biblioteka "a.r.", 1931




LIVE CAMERA
PRZED OTWARCIEM BEFORE OPENING

OD AUTORÓW
DLACZEGO KOBRO
BIOGRAFIA
PRACE

FROM AUTHORS
WHY KOBRO
BIOGRAPHY
WORKS

I N T E R A C T I V E
AKTY
MODEL QTVR
KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE

NUDES
MODEL QTVR
SPATIAL COMPOSITIONS

KOMPOZYCJA MUZYCZNA

KOMUNIKATY MUZEUM SZTUKI
MEDIA O WYSTAWIE

MUSIC COMPOSITION

MUZEUM SZTUKI ANNOUNCEMENTS
MEDIA ABOUT EXHIBITION



PROJECT AUTHORS: MAGA DONAJSKI & JULO DONAJSKI - D'DG KOBRO'S HOME PAGE